หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
 
 

   
 

งานประชุมพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILD LIFE) จ.ขอนแก่น

  

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2555 คุณเย็นจิต สมเพาะ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงาน และโครงการย่อยที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมประชุมพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILDLIFE) ขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทาน จังหวัดขอนแก่น


อ่าน 912 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 
 
 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org