หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น 
   มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์  
   มูลนิธิผู้หญิง (มผญ.)  
   มูลนิธิรักษ์ไทย  
   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  
   กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  
   สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์(TBCA)  
   ก้าวอย่างเข้าใจ สไตล์วัยรุ่น  
   คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)  
   ที่อยู่-เครือข่ายด้านเอดส์  
   สำนักงานเลขานุการคณะทำงานกลไกความร่วมมือในประเทศ  
 
........................................
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail@thaiaids.org
 
 

     
 

 กองทุนการศึกษาเด็ก  
โครงการกล่องบริจาคพูดได้
โครงการร้านกาแฟชุมชน
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน สรรสร้างคุณค่าทางสังคม (Products for Life)
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์มูลนิธิ 
ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ดาว์นโหลดใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 

 
     
 


โครงการที่ผ่านมา
โครงการปัจจุบัน


 
     
 
   กระเป๋านกฮูก 6 นิ้ว 
ราคา 220 บาท

   กระเป๋านกฮูกก้นกลม 
ราคา 160 บาท

 
     
 
   ฉันกลัว ฉันกล้า และฉันก้าว… 
ฉันกลัว... “HIV ทำให้ฉันกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง กลัวไม่มีลูก กลัวสามีเสียชีวิต กลัวโดนออกจากงาน”
   การลดการเลือกปฏิบัติและการอยู่ ร่วมกัน 
ในชุมชน จ.ขอนแก่น
 

 
 
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดร้านกาแฟชุมชนของมูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ จ.ชลบุรี 
คุณเย็นจิต สมเพาะ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย(มอท.) และคุณดุษชฎา เลี้ยงบุญเลิศชัย ผู้แทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านกาแฟชุมชน “ร้านกาแฟนางฟ้า by Coffee for Life” ของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับทุนกลุ่มหนึ่งภายใต้โครงการร้านกาแฟชุมชน Coffee for Life ของมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด   มุลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดร้านกาแฟชุมชนของมูลนิธิซิสเตอร์ จ.ชลบุรี 
คุณเย็นจิต สมเพาะ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย(มอท.) และ

คุณกนกกาญจน์ แย้มยิ้ม ผู้แทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านกาแฟชุมชน Coffee SIS by Coffee for Life ของมูลนิธิซิสเตอร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558มูลนิธิซิสเตอร์ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับทุนกลุ่มหนึ่งภายใต้โครงการร้านกาแฟชุมชน Coffee for Life ของมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 

     
 
   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 
การพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาถึงความต้องการทางเพศ ความสุขสม การตอบสนองทางเพศ ท่วงท่าแห่งการแสดงออก
 

 
     
 
   ศูนย์ตรวจและป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อชุมชน (ACT CENTER) 
   โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 
   บ้านพระคุณ 
   สวนสันติธรรม 
   บ้านพักใจ 
 

 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org