หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น 
   มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์  
   มูลนิธิผู้หญิง (มผญ.)  
   มูลนิธิรักษ์ไทย  
   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  
   กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  
   สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์(TBCA)  
   ก้าวอย่างเข้าใจ สไตล์วัยรุ่น  
   คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)  
   ที่อยู่-เครือข่ายด้านเอดส์  
   สำนักงานเลขานุการคณะทำงานกลไกความร่วมมือในประเทศ  
 
........................................
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail@thaiaids.org
 
 

     
 

 กองทุนการศึกษาเด็ก  
โครงการกล่องบริจาคพูดได้
โครงการร้านกาแฟชุมชน
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน สรรสร้างคุณค่าทางสังคม (Products for Life)
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์มูลนิธิ 
ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ดาว์นโหลดใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 

 
     
 


โครงการที่ผ่านมา
โครงการปัจจุบัน


 
     
 
   กระเป๋านกฮูก 6 นิ้ว 
ราคา 220 บาท

   กระเป๋านกฮูกก้นกลม 
ราคา 160 บาท

 
     
 
   Coffee for Life คุณค่าแห่งชีวิตเพื่อเด็กและชุมชน 
นอกเหนือจากปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตแล้ว สิ่งสำคัญพอๆ กันก็คือสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าเพื่อน…เพื่อนที่ทำให้ชีวิตไม่โดดเดี่ยวในโลกที่กว้างใหญ่ เพื่อนที่พร้อมจะเข้าใจและเดินเคียงข้างในวันที่หมดแรง เพื่อนที่ไม่ตัดสินหรือพิพากษาจากอดีตที่ผ่านมาของกันและกัน เพื่อนที่พร้อมจะหัวเราะ สนุกสนานยามที่ถูกอกถูกใจในเรื่องเดียวกัน   “หนึ่ง” ความประทับใจ...นำไปสู่แรงบันดาลใจ 
ยาวิเศษที่รักษาความเจ็บป่วยทั้งทางกายและใจ คือ กำลังใจ จาก
 

 
 
   CSO ต้อนรับรองผอ.บริหารของยูเอ็นเอดส์เยือนไทย 
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม โดยคุณพร้อมบุญ พาณิชภักดิ์ คุณสมพงษ์ เจริญสุข ผู้แทนยูเอ็นเอดส์ ประเทศไทย พร้อมเพื่อนๆ ภาคีจากหลายภาคส่วนที่ทำงานด้านเอดส์ให้การต้อนรับ Dr.Luiz Loures รองผู้อำนวยการบริหารของยูเอ็นเอดส์และในผู้ช่วยเลขาธิการองค์การสหประชาขาติ มาเยือนประเทศไทยพร้อมร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ในประเด็นบทบาทภาคประชาสังคมและชุมชนในการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี2030 และเยี่ยมชมการทำงานของสมาคมฟ้าสีรุ้ง
   ภาคประชาสังคมจัดงานแถลงข่าวยื่นนโยบาย 4 ข้อแก่รัฐบาล 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเอดส ์ โดย คุณนิมิตร์ เทียนอุดม คุณอนันต์ เมืองมูลชัย คุณรัชนี พุทธาจู และคุณสุไลพร ชลวิไล ได้จัดแถลงข่าว "ความสำเร็จที่ยังไม่สำเร็จ" กรณีการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอ วีและซิฟิลิสในทารกแรกเกิด ที่องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองประเทศไทยและได้จัดงานชื่นชมความสำเร็จวันนี้ตัวแทนจากภาคประชาสังคมยื่นนโยบาย 4 ข้อแก่รัฐบาล ดังนี้ 1.กระทรวงสาธารณสุขต้องส่งเสริมให ้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ รู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปราศจากอคติหรือทัศนคติในด้านลบ กับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อเ อสไอวี 2. ควรมีการปรับปรุงคุณภาพระบบการใ ห้บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐ าน 3.มีมาตรฐานการกำหนดให้มีการประ สานงานและจัดบริการร่วมกันระหว่ างหน่วยงานบริการของภาครัฐ 4.ต้องมีกระบวนการสร้างหลักประก ันการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ

 

     
 
   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 
การพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาถึงความต้องการทางเพศ ความสุขสม การตอบสนองทางเพศ ท่วงท่าแห่งการแสดงออก
 

 
     
 
   ศูนย์ตรวจและป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อชุมชน (ACT CENTER) 
   โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 
   บ้านพระคุณ 
   สวนสันติธรรม 
   บ้านพักใจ 
 

 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org