หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น 
   มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์  
   มูลนิธิผู้หญิง (มผญ.)  
   มูลนิธิรักษ์ไทย  
   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  
   กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  
   สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์(TBCA)  
   ก้าวอย่างเข้าใจ สไตล์วัยรุ่น  
   คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)  
   ที่อยู่-เครือข่ายด้านเอดส์  
   สำนักงานเลขานุการคณะทำงานกลไกความร่วมมือในประเทศ  
 
........................................
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail@thaiaids.org
 
 

     
 

 กองทุนการศึกษาเด็ก  
โครงการกล่องบริจาคพูดได้
โครงการร้านกาแฟชุมชน
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน สรรสร้างคุณค่าทางสังคม (Products for Life)
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์มูลนิธิ 
ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ดาว์นโหลดใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 

 
     
 


โครงการที่ผ่านมา
โครงการปัจจุบัน


 
     
 
   กระเป๋านกฮูก 6 นิ้ว 
ราคา 220 บาท

   กระเป๋านกฮูกก้นกลม 
ราคา 160 บาท

 
     
 
   ฉันกลัว ฉันกล้า และฉันก้าว… 
ฉันกลัว... “HIV ทำให้ฉันกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง กลัวไม่มีลูก กลัวสามีเสียชีวิต กลัวโดนออกจากงาน”
   การลดการเลือกปฏิบัติและการอยู่ ร่วมกัน 
ในชุมชน จ.ขอนแก่น
 

 
 
   ประกาศผลการคัดเลือกการรับทุนจัดทำร้านกาแฟชุมชน ครั้งที่ 1 
ตามที่มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ดำเนินงานโครงการ “เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน” โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีเป้าหมายให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน มีอาชีพและรายได้ที่นำไปสู่การพึ่งตนเอง และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการรังเกียจและเลือกปฏิบัติ โดยมูลนิธิเอดส์ฯ ได้ประกาศเชิญชวนกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชนต่างๆ สมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการจัดทำร้านกาแฟชุมชน จำนวน 5 ทุน ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ

ผลการพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม/ องค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดทำร้านกาแฟชุมชน ครั้งที่ 1 ดังนี้

1. มูลนิธิซิสเตอร์ จังหวัดชลบุรี

2. มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จังหวัดชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่งผู้จัดการร้านกาแฟ 
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) เป็นองค์กรระดมทุนหรือทรัพยากร เพื่อสนับสนุนองค์กรชุมชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมด้านเอดส์สู่สาธารณะ มีความประสงค์รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านกาแฟ

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน มาที่

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย : เลขที่ 191 พหลโยธิน ซอย 11 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ E-mail: chommanard@thaiaids.org หรือ recruit.tnaf@gmail.com

ภายในวันที่ 8-24 พฤษภาคม 2558

 

     
 
   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 
การพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาถึงความต้องการทางเพศ ความสุขสม การตอบสนองทางเพศ ท่วงท่าแห่งการแสดงออก
 

 
     
 
   ศูนย์ตรวจและป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อชุมชน (ACT CENTER) 
   โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 
   บ้านพระคุณ 
   สวนสันติธรรม 
   บ้านพักใจ 
 

 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org