หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริจาค กิจกรรมหลักและการดำเนินงาน ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา สม

รับข่าวสาร ยกเลิก

 
 
 
 
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น 
   มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์  
   มูลนิธิผู้หญิง (มผญ.)  
   มูลนิธิรักษ์ไทย  
   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  
   กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  
   สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์(TBCA)  
   ก้าวอย่างเข้าใจ สไตล์วัยรุ่น  
   คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)  
   ที่อยู่-เครือข่ายด้านเอดส์  
   สำนักงานเลขานุการคณะทำงานกลไกความร่วมมือในประเทศ  
 
........................................
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail@thaiaids.org
 
 

     
 

 กองทุนการศึกษาเด็ก  
โครงการกล่องบริจาคพูดได้
โครงการร้านกาแฟชุมชน
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน สรรสร้างคุณค่าทางสังคม (Products for Life)
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์มูลนิธิ 
ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ดาว์นโหลดใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 

 
     
 


โครงการที่ผ่านมา
โครงการปัจจุบัน


 
     
 
   กระเป๋านกฮูก 6 นิ้ว 
ราคา 220 บาท

   กระเป๋านกฮูกก้นกลม 
ราคา 160 บาท

 
     
 
   ฉันกลัว ฉันกล้า และฉันก้าว… 
ฉันกลัว... “HIV ทำให้ฉันกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง กลัวไม่มีลูก กลัวสามีเสียชีวิต กลัวโดนออกจากงาน”
   การลดการเลือกปฏิบัติและการอยู่ ร่วมกัน 
ในชุมชน จ.ขอนแก่น
 

 
 
   ขยายเวลา ประกาศรับสมัครทุนร้านกาแฟชุมชน ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครผู้ขอทุนโครงการร้านกาแฟชุมชน จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบสมัครขอทุนร้านกาแฟชุมชน” และส่งมาที่ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ภายในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ www.thaiaids.orgขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 279 7022-3E-mail : tnaf@csloxinfo.com
   มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการร้านกาแฟชุมชน 
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการร้านกาแฟชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และกรุงเทพฯ รวมจำนวน 5 ร้าน

องค์กรที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก มีดังนี้

1. กลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่มีความพร้อมและตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพร้านกาแฟ มีใจรักในงานบริการ แต่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทาร้านกาแฟ

2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน จะต้องมีพื้นที่และทาเลที่เหมาะสาหรับทาร้านกาแฟ

3. กลุ่ม/องค์กรชุมชน โดยร่วมและได้รับการสนับสนุนจากภาคี เช่น กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน/จังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น(อบต./เทศบาล/อบจ.) ภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น

4. กลุ่ม/องค์กรที่มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เป็นที่รู้จักในพื้นที่และได้รับการรับรองจากหน่วยงานในพื้นที่/จังหวัด

5. กรณีที่กลุ่ม/องค์กรชุมชนมีประสบการณ์ในการระดมทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่สนใจส่งใบสมัคร มาที่ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ภายในวันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ www.thaiaids.org ภายในต้นเดือนมีนาคมขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณเจรจา โทร.02-2797022-3 หรือ tnaf@csloxinfo.com 

     
 
   การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 
การพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาถึงความต้องการทางเพศ ความสุขสม การตอบสนองทางเพศ ท่วงท่าแห่งการแสดงออก
 

 
     
 
   ศูนย์ตรวจและป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อชุมชน (ACT CENTER) 
   โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 
   บ้านพระคุณ 
   สวนสันติธรรม 
   บ้านพักใจ 
 

 
191 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
โทร.02-2797022-3 Fax 02-618-4748
 
Email: tnaf@csloxinfo.com , tnaf@thaiaids.org