We can live together
ระดมทุนกับภาคธุรกิจ
 

 โครงการปันบุญ


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ธนาคารทีเอ็มบีได้จัดงานแนะนำเว็บไซต์ "ปันบุญ" ศูนย์รวมองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนขององค์กรการกุศล
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคผ่านระบบ e-Donation

สามารถบริจาคได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงินสด ไม่ต้องยื่นใบเสร็จและไม่ต้องมีเอกสารใดๆ

ให้กับกรมสรรพกร  ตอบโจทย์การใช้ชีวิตออนไลน์  ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด  สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้แล้ววันนี้ที่www.punboon.org


 

Comments

Comments

    There are no comments

Post a comment