กิจกรรมวันแม่

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) สำนักงานใหญ่ ซึ่งในงานได้มีการขายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์จากชุมชน ขนม อาหารเพื่อสุขภาพ และยังมีกิจกรรมการระดมทุนจากน้องๆอาสาสมัคร โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ดังนั้นทางมูลนิธิต้องขอบคุณธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) สำนักงานใหญ่ ที่สนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาสังคมต่อไป