“นาทีชีวิต”...นาทีที่ต้องช่วย

วันที่ 17 มีนาคม 2563 มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจาก “มูลนิธิบ้านสบาย” จ.เชียงใหม่  ใจความสำคัญในจดหมายคือขอความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับหญิงสาวแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีบัตรแสดงสถานบุคคล “เธอ” เป็นคนไทใหญ่ที่ติดตามพ่อแม่จากประเทศพม่ามาอาศัยที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตหมดแล้วและตอนนี้เธอเองมีเชื้อเอชไอวี การที่ไม่มีบัตรแสดงสถานบุคคลถือว่าเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองมาอย่างไม่ถูกต้อง การเจ็บป่วยจึงไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพของไทยและการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่ได้รับยาต้านไวรัสทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้  ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นโรคฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเอดส์ มีจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

ใจความสำคัญของจดหมายทำให้เรารู้ดีว่า “เธอ” ไม่สามารถรอคอยเวลาได้ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยจึงรีบติดต่อประสานงานกับมูลนิธิบ้านสบายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแนวทางในการช่วยเหลือว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้วเธอจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร เนื่องจากยาต้านไวรัสทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ช่วยต่อลมหายใจไปได้อีกยาวนาน ดังนั้นการมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ด้วย

ทางมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยจึงให้ความช่วยเบื้องต้นโดยการดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องยาต้านไวรัสและการตรวจรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งใช้งบประมาณจาก “กองทุนเด็กและผู้ได้รับผลกระทบฯ” แม้จะมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่มากนักแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยต่อลมหายใจของผู้หญิงคนหนึ่งให้อยู่ต่อไปได้ ด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความหวัง และมีความสุขดังเช่นคนอื่นๆ

โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้า “กองทุนเด็กและผู้ได้รับผลกระทบฯ”  เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่บัญชี  “มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เพื่อกองทุนเด็กและผู้ได้รับผลกระทบฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-294711-6 

และในช่วงเวลานี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย “ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตินี้ ด้วยการดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองเมื่อออกไปในที่สาธารณะ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง อีกไม่นานเราจะพิชิตโควิดได้อย่างแน่นอน”
 
                                                                                                                     23 มีนาคม 2563
                                                                                                                        มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย