We can live together
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ชื่อ - นามสกุล:
อีเมล:
ห้วข้อ:
ข้อความ:
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย

191 ซ.พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-279-7022-3
Fax 02-116-6176
​Email: [email protected]


การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS 
- ลงที่สถานีสะพานควาย และเดินทางต่อเข้ามาที่แยกสะพานควาย เพื่อเข้าถนนประดิพัทธ์ แล้วเข้าซอย 10 หรือ ซอย 6 ทางด้านซ้ายมือ มูลนิธิฯ อยู่ระหว่างซอย 6 และ 10

- ลงที่สถานีอารีย์ เข้ามาทางซอยพหลโยธิน 11 ตรงเข้ามาประมาณ 700 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางขวามือ

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว
1. กรณีเข้ามาทางแยกสะพานควาย มาตาม ถ.ประดิพัทธ์ เข้าซอย/ลงป้ายรถเมล์ที่ซอย 10 (ด้านซ้ายมือ) เข้ามาสุดซอยแล้วเลี้ยวขวา ตรงมาระยะทางประมาณ 200 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางขวามือ

2. กรณีเข้ามาทางแยกสะพานควาย มาตาม ถ.ประดิพัทธ์ เข้าซอย/ลงป้ายรถเมล์ที่ซอย 6 (ด้านซ้ายมือ) เข้ามาสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาระยะทางประมาณ 20 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางซ้ายมือ

3. กรณีใช้เส้นทางพหลโยธิน เข้าซอยพหลโยธิน 11 (ตรงข้าม สน.บางซื่อ) ตรงมาระยะทางประมาณ 700 เมตร ถึงซอยเจริญพร 2(ด้านซ้ายมือ) มูลนิธิฯ อยู่ทางขวามือ

4. กรณีใช้เส้นทางพระราม 6 เข้ามาทางซอยพหลโยธิน 11 จากคลองประปา ใกล้โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนเรวดี (เดิม) ตรงมาระยะทางประมาณ 300 เมตร มูลนิธิฯ อยู่ทางซ้ายมือ