We can live together
โครงการ ECAT-CSC
โครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน (ECAT-CSC)


มูลนิธิฯ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่ คู่สมรส และเด็ก ให้มีสุขภาพดีในระยะเวลายาว และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อทางสังคมจิตใจ โดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/องค์กรปฏิบัติงานในชุมชนกว่า 100 กลุ่ม/องค์กร ในระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2547-2552) ดำเนินงาน ในพื้นที่ 41 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร  พะเยา  แพร่  น่าน  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  ขอนแก่น   บุรีรัมย์  นครพนม  สุรินทร์  หนองคาย  อุดรธานี  เลย  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม  นครราชสีมา  ชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  เพชรบุรี  พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  ตรัง นครศรีธรรมราช  สงขลา  พัทลุง  พังงา  ภูเก็ต  และยะลา

โครงการฯ สามารถดูแลช่วยเหลือหญิงติดเชื้อหลังคลอดฯ และครอบครัวได้ 9,934 คน  เด็กติดเชื้อฯ/เด็กได้รับผลกระทบ 4,654 คน  และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น(อปท.) 442 แห่ง

เสียงสะท้อนจากคณะทำงานชุมชน
  • “ผู้หญิงติดเชือฯเข้าถึงการรักษา มีการขยายต่อกับเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องการกินยาต้านไวรัส การดูแลสุขภาพตัวเอง สามารถให้คำปรึกษาแนะนำให้ข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่มและคนทั่วไปได้”  คณะทำงาน จ.ลำพูน
  • ผู้หญิงกล้าเปิดเผยผลเลือดกับคู่ครองและพามาตรวจเลือด มีการต่อรองกับคู่ครองเพื่อป้องกันการรับเชื้อฯเพิ่ม และดูแลสุขภาพได้ถูกต้องแม้จะยังไม่เต็มร้อย แต่ก็ดีใจที่ทำให้เขาสุขภาพดีขึ้น มีชีวิตที่ดีกว่าเก่า เห็น “รอยยิ้ม” คณะทำงาน จ.นครสวรรค์
  • “หากไม่มีผู้ติดเชื้อฯ ชีวิตนี้คงไม่มีวันใส่ใจคนรอบข้าง สังคม หรือแม้แต่สุขภาพของตนเอง” แกนนำกลุ่มก้าวใหม่คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร